Certifikáty

Naša spoločnosť je držiteľom týchto certifikátov:

a) Systémové a procesné

 • Certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015
 • TUV_SUD
 • Certifikát HPQ vydaný firmou Deutsche Bahn AG, Berlín na výrobné procesy – tvárnenie za tepla a tepelné spracovanie zápustkových výkovkov z ocele podľa DIN EN 10254
 • HPQ
 • České dráhy, a.s. Osvědčení o zpusobilosti dodavatele
 • Ceske drahy
 • České dráhy, a.s. – Predĺženie platnosti – Osvědčení o zpusobilosti dodavatele
 • EPSON MFP image

  EPSON MFP image

b) Výrobkové

Ťahadlový hák a ťahadlové ústrojenstvo

 • A15084 TU 1000kN 1714 8 SB 15 RST EN 1696
 • A15084 TU 1000kN 1714 4 SD 15 RST EN 1697
 • A15085 TU 1500kN 1714 8 SB 15 RST EN 1698
 • A15085 TU 1500kN 1714 4 SD 15 RST EN 1699