INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM

Spoločnosť vlastní skúšobňu a laboratórium, v ktorej sa prevádzajú skúšky materiálu, výkovkov. Disponujeme modernými skúšobnými zariadeniami. Tieto zariadenia obsluhujú kvalifikovaní pracovníci. Všetky skúšky sa prevádzajú v súlade s platnými technickými normami.