Linka č. 8

  • Karuselová plynová pec

  • Kovací agregát buchar MPM 5000

  • Ostrihovací lis LDO 800

Technické parametre MPM 5000
Výrobca REALISTIC
Názov – typ MPM 5000
Nominálna váha barana (bez vrchnej zápustky) 5 850 kg
Energia padajúcich častí pri plnom údere 17 500 kg
Počet úderov baranidla 80/min