Elektroerozívna hĺbička EDM 314

Vysoko výkonné hlbičky sú vhodné pre použitie pri výrobe náradia, foriem a erodovanie neštandardných materiálov. Ich konštrukcia je prispôsobená najmä pre vysokorýchlostné bezvýplachové erodovanie hlbokých rebier.

  • portálová konštrukcia
  • lôžka a portál z polymérbetónu
  • trvalá tuková náplň ložísk všetkých osí
  • vysoko stabilná konštrukcia optimalizovaná pomocou FEM
  • minimálna zastavaná plocha, integrované obslužné a pomocné systémy
  • vysúvacia naplnená nádrž zaručuje voľný prístup k obrábanému predmetu
  • digitálny AC-serva s vysokou rýchlosťou intervalového výplachu (akákoľvek os až 10 m/min).
Technické parametre EDM 314
Výrobca PENTA TRADING s. r. o.
Názov – typ EDM 314
Posuvy X, Y, Z 900 x 700 x 450 mm
Upínací stôl 1 150 x 850 mm
Pracovná vaňa 1 200 x 900 mm
Objem dielektrika 1 800 l
Hmotnosť obrobku 3 000 kg
Výška hladiny obrobku 500 mm
Rozmery stroja 2 200 x 3 410 x 3 100 mm
Hmotnosť 8 000 kg