Spoločnosť TREVA s.r.o. patrí do skupiny spoločností Optifin Invest, ktorej členmi je niekoľko významných slovenských spoločností ako Tatravagónka a.s. Poprad, ZTS Sabinov a.s., Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co. KG, ZLH Plus a.s. Hronec, WEP Trading a.s. Sabinov, PL Profy s.r.o. Orlov

Moderné technologické zariadenia a neustále vylepšovanie technológie umožňuje výrobu výkovkov pre najnáročnejšie odvetvia priemyslu ako automobilový priemysel, železničný a vagónový priemysel, výroba priemyselných zariadení, výroba stavebných a poľnohospodárskych strojov, energetika, atď.

Náš vysokokvalifikovaný a skúsený personál je schopný riešiť náročné individuálne požiadavky k plnej spokojnosti zákazníka. Zákazníkom je poskytovaný plný servis t.j. od návrhu konštrukcie výkovku, výroby náradia, výroby výkovku, až po konečné tepelné spracovanie výkovku s potrebnou logistikou.

Vízia

Prezentácia

Prezentácia

Certifikáty

Spoločnosť je držiteľom certifikátu manažmentu kvality ISO 9001:2009, od marca 2011 sme držiteľom výrobkového certifikátu DB (HPQ).

V apríli 2012 spoločnosť úspešne absolvovala certifikačný audit environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2005 a obhájila certifikát ISO 9001. V decembri 2012 obdržala spoločnosť i certifikát manažmentu kvality podľa normy ISO/TS 16949 v oblasti výroby zápustkových výkovkov pre automobilový priemysel a ich obrábania.

Spoločnosť TREVA s. r. o. nadväzuje na bohatú históriu spracovania kovov v Prakovciach. Um zamestnancov a technická zdatnosť spolu so skúsenosťami, neustály rozvoj pracovných síl a kovacích zariadení, zavádzanie progresívnych metód riadenia, dávajú záruku ďalšieho rozvoja spoločnosti k spokojnosti našich zákazníkov.

Certifikáty

Výročná správa

Výročná správa za rok 2016