Linka tepelného spracovania – Zušľachťovacia linka

Celá linka sa skladá z týchto častí:

  • nakladacia časť s kaliacou pecou

  • blok kaliacich vaní a chladiaci box 1

  • popúšťacia pec

  • chladiaci box 2 a vykladanie