Záznamy z vyhodnotenia cenových ponúk :

Samostatný chladiaci okruh v spoločnosti Treva s.r.o. Prakovce

–   Záznam z prieskum trhu_časť č.1, č.2_chladič

–   Príloha č. 4_ Návrh Zmluvy o dielo pre časť 1 (LOGICKÝ CELOK 1)_chladič_ final

–   Príloha č. 5_ Návrh Zmluvy o dielo pre časť 2 (LOGICKÝ CELOK 2)_stavba chladič_final