VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – záznamy z vyhodnotenia cenových ponúk

2020    Samostatný chladiaci okruh v spoločnosti Treva s.r.o. Prakovce