2021   Rekonštrukcia stavebných objektov  –  nové !

2020    Samostatný chladiaci okruh v spoločnosti Treva s.r.o. Prakovce