Závesné tryskacie zariadenie TZ 3-7,5/16-18 a filtračná jednotka FZ-D 6

Tryskacie zariadenie je určené iba na tryskanie súčastí oceľovým alebo liatinovým granulátom (guličky) alebo zmesou oceľového granulátu a ostrohrannej drti s obsahom maximálne 40%.

V tryskacom zariadení sa môžu tryskať diely s max. rozmermi (priemer otáčania x výška) 1,6m x 1,8m a s maximálnou celkovou hmotnosťou 1000kg, rošty na podlahe je možné zaťažiť obrobkom s hmotnosťou do 2000kg.

Technické parametre TZ 3-7,5/16-18
Výrobca SURFIN s. r. o.
Názov – typ TZ 3-7,5/16-18
Max. priemer otáčania obrobku 1 600 mm
Max. výška obrobku 1 800 mm
Max. nosnosť závesu 1 000 kg
Počet tryskacích turbín 3 ks
Priemer rotoru turbín 350 mm
Výkon metacieho kolesa 7,5 kW
Množstvo tryskacieho média v násypke 800 kg
Rozmery zariadenia (š x d x v) 4 143 x 5 516 x 3 855 mm