V časti menu IMS \ dodávatelia \ sme umiestnili všeobecné nákupné podmienky spoločnosti.